• Aldona Gediminaitė – moteris, pakeitusi Lenkijos didikų gyvenimą

  • Lietuvos Didžiojo kunigaikščio Gedimino dukros Aldonos ir Lenkijos karaliaus Kazimiero santuoka laikoma pirmąja Lietuvos ir Lenkijos sąjungos kregžde. O pačią Aldoną Gediminaitę šiandien galėįtume pavadinti laisva ir stereotipų nepaisančia dama - ji mėgo linksmybes, muziką ir medžioklę bei pernelyg nesuko galvos dėl to, koks elgesys dera karalienei. Dar daugiau, ji ne tik pati linksminosi iš širdies, bet išmokė linksmintis visą lenkų diduomenę... 

    Asmenine sąjunga per vestuves naudojosi daugelis valdovų, Lietuvos Didysis kunigaikštis Gediminas nebuvo išimtis. Jo dukros Aldonos ir Lenkijos karaliaus Vladislavo Loketkos sūnaus Kazimiero jungtuvės įvyko 1325 m. spalio 16 d. Krokuvos Vavelio katedroje, kaip sutarties dėl bendros kovos su Kryžiuočių ordinu garantija. Prieš vedybas Aldona pakrikštyta Onos vardu. Spėjama, kad Aldona Ona buvo Kazimiero vienmetė (ištekėjo 15 ar 16 m. amžiaus). Po Vladislovo Lokietkos mirties 1333 m. balandžio 30 d. Aldona Ona, nepaisant anytos, Jadvygos Kališietės prieštaravimo, buvo paskelbta Lenkijos karaliene. Su ja karalius Kazimieras Didysis išgyveno 14 m. ir iš šios santuokos susilaukė dukterų Elžbietos ir Kunigundos.

    Šaltiniai mini, kad Aldona (Ona) pasižymėjo pamaldumu ir meile muzikai, ją visur kelionėse lydėjo dvaro orkestro muzikantai. XV a. istorikas Janas Dlugošas netgi manė, kad cimbolai, kurių ji mėgo klausytis, turėjo kažkokį ryšį su lietuvių pagoniškomis tradicijomis.

    Aldona Gediminaitė buvo graži, linksma, energijos kupina lietuvaitė, visiškai neatitinkanti rafinuoto damos stereotipo, kuris buvo būdingas to meto Europos monarchų žmonoms. Tačiau, yra sakoma, kad geras pavyzdys užkrečia – Aldonos Gediminaitės diegtą pramogų tradiciją tęsė ir Kazimiero Didžiojo ketvirtoji žmona Jadvyga: ji savo dvare laikė instrumentalistą virtuozą Ulriką. Žinoma ir tai, kad 1376 m. Vavelyje rezidavusi Kazimiero Didžiojo sesuo Elžbieta, nepaisant senyvo amžiaus (apie 70 m.) ir invalidumo, taip pat buvo apsupta šokėjų.

    Daugiau apie karališkąsias sąjungas ir meilės intrigas sužinosite ekskursijoje "Amūras Valdovų rūmuose" jau šį sekmadienį!