• KALEIDOSKOPAS: Pirmieji aktoriai – vienuoliai

  • Ar kada nors pagalvojote, kaip ir kada teatro menas prasiskynė kelią Lietuvoje? Pasirodo, vieni iš  ankstyviausių vaidybinio meno daigų Vilniuje (ir LDK) užsimezgė Bažnyčioje. XV a. pabaigoje popiežius Sikstas IV Nekaltojo Prasidėjimo šventei suteikė oktavą (1482 m.). Vilniaus bernardinai iškilmėms pritaikė vaidinimus (liturgines dramas). Dažniausiai buvo vaidinama priešais pagrindinį bažnyčios duris, jos ir didingos sienos atstodavo dekoracijas, o į vaidintojų gretas gausiai įtraukdavo tikinčiuosius…

    Jei Jums įdomu, kiek “teatro” buvo valdovų ir didikų dvaruose, kokie žymūs kūrėjai gyveno Vilniuje, kur nuskambėjo pirmoji LIETUVIŠKA opera, Jūsų laukiame lapkričio 3 d. 14.00 val.  ekskursijoje “Teatrinis Vilnius”