• Pirmoji lenkiška opera – iš Vilniaus!

 • Stanislavo Moniuškos - kompozitoriaus ir kultūros veikėjo, gimusio Baltarusijoje, gyvenusio ir dirbusio Lietuvoje bei Lenkijoje - 200-osios gimimo metinės įtrauktos į UNESCO 2019 m. minimų datų sąrašą!

  18-ka kūrybos metų Vilniuje

  1819 m. gegužės 19 d. netoli Minsko Ubelės dvare gimęs būsimas kompozitorius augo muzikos apsuptyje: muzikali mama jam ne tik lopšines dainavo, bet vos tik mažylio piršteliai sustiprėjo, mokino groti klavikordu, pažindino su muzikos pagrindais.

  1836 m. S. Moniuškos dėdė Juzefas susiruošė ilgiau pabūti Vilniuje ir nutarė sūnėną susipažinti su Vilniaus teatriniu gyvenimu. Minskas tuomet ne iš tolo negalėjo prilygti Vilniui, kur tuo metu suklestėjo operos teatras, vyko kitų kultūrinių renginių. Su dėde Stanislavas Vilniuje apsigyveno Vokiečių gatvėje, Miulerių namuose. Pažintis su būsima žmona - šeimininkų dukra Aleksandra, jį pastūmėja į profesionalaus muziko kelią.

  Po studijų Berlyne, S. Moniuška grįžta į Vilnių ir čia praleidžia 18 savo aktyvios meninės veiklos metų. Vilniuje jis sutinka savo mūzą, draugę, žmoną – Aleksandrą Miulerytę. Vilniuje jis sukuria savo pirmąją operą „Halka“, dėl kurios jis vadinamas lenkiškos operos pradininku. 

  "Vilnietiškas" kūrybos periodas

  S. Moniuška paliko ryškų pėdsaką Vilniaus kultūriniame gyvenime: keletą metų vargonininkavo Šv. Jonų bažnyčioje, dirigavo Vilniaus miesto teatro orkestrui (teatras tuomet veikė Radvilų rūmuose), privačiai mokė muzikos, būrė mėgėjų ansamblius, rengė koncertus, vadovavo paties įkurtai Šv. Cecilijos draugijai, rūpinosi natų leidyba. Jo muzikinėje kūryboje atsispindi lietuviška tematika (kantatos „Milda“, „Nijolė“, „Namų dainynas“ (6 sąsiuviniai), 4 „Aušros Vartų litanijos“ ir kt.).

  Svarbiausias S. Moniuškos kūrinys, sukurtas Vilniuje, opera „Halka“. 1848 m. Vilniuje kompozitoriaus uošvių salone buvo kukliai pristatyti operos „Halka“ fragmentai.Tų pačių metų sausį miesto rotušėje įvyko operos „Halka“ koncertinė premjera, dirigavo pats S. Moniuška. Šios operos sceninė versija pastatyta 1854 m. vasario 16 d. Vilniaus rotušėje (nuo 1845 m. rotušės patalpos buvo pritaikytos teatrui).

  Varšuvoje „Halkos“ premjera įvyko vėliau – 1858 metais. Po operos triumfo S. Moniuška persikėlė į Varšuvą, ten buvo pakviestas eiti Varšuvos didžiojo teatro dirigento pareigas.

  Pripažinimas

  S. Moniuškai dar esant gyvam „Halka“ Peterburge buvo parodyta 30 kartų. Po sėkmės Prahoje, Maskvoje ir Peterburge jis galėjo visai laisvai jaustis slavų kompozitoriumi, kūrybos poveikiu peržengusiu krašto ribas ir ypač slavų šalyse užėmusiu deramą vietą.

  Gausiame S. Moniuškos kūrinių sąraše – operos, operetės, baletai, kantatos, baladės, mišios, uvertiūros, styginių kvartetai, taip pat polonezai, polkos,mazurkos ir kiti kūriniai fortepijonui, apie 300 dainų balsui ir fortepijonui. Muzika romantiška, lyriška, grindžiama lenkų ir lietuvių muzikinio folkloro ritmais, liaudies dainų intonacijomis.

  Plačiau apie žymaus kompozitoriaus "vilnietišką periodą" sužinosite ekskursijoje:

  Lapkričio 24 d. 11.00 val. - "Teatrinis Vilnius"

  Gruodžio 29 d. 11.00 val. - "Teatrinis Vilnius"