• Šv. Petro ir Povilo bažnyčia – baroko perlas Antakalnyje

 • Kaip uola Antakalnyje stovi Šv. Apaštalų Petro ir Povilo bažnyčia – gana kukli išorėje, bet interjero puošybos ištaigingumu nepaliekanti nė vieno abejingo. Dar daugiau, per 2 tūkst. interjero lipdinių ir skulptūrų pasakoja įspūdingas istorijas.

  Šv. Petro ir Povilo bažnyčią fundavo LDK didysis etmonas M. K. Pacas, dėkodamas Dievui už pergalę prieš 6 metus trukusią Maskvos okupaciją Vilniuje. Pamatinis bažnyčios akmuo iškilmingai pašventintas lygiai prieš 353 metus – 1668 m. birželio 29 dieną – Šv. Petro ir Povilo dieną.

  Bažnyčią dekoravo itališkos mokyklos meistrai Giovanni Pietro Perti ir Giovanni Maria Galli (1677–1684 m.). G. Pietro Perti specializavosi figūrų lipdyboje – skulptūrų šioje bažnyčioje yra per 2 tūkstančius, G. Maria Galli kūrė ornamentus, plafonų užpildą (lubų, skliautų lipdinius). Puošyboje atiduodama duoklė fundatoriui: gausiai naudojamos panoplijos – iš įvairių ginkluotės elementų (šarvų, skydų, šalmų, vėliavų, ginklų) sudaryti dekoro elementai. Taikos karalienei – „Regina Pacis“ – skiriama daug dėmesio tiek ekskterjero, tiek ir vidaus puošyboje. 

  Vidaus puošyboje galima pamatyti pirmąją Antakalnio gyventojų atvaizdų „galeriją“, pirmųjų krikščionių istorijas, Dievo tėvo atvaizdus – ir net ne vieną!      Bažnyčia dekoruota taip, kad, artėjant prie didžiojo altoriaus, stiprinamas bendras įspūdis, vaizduojamos scenos tampa svarbesnės. Nors ne kartą restauruota, bažnyčios dekoras išvengė didesnių pakitimų. 

  Bažnyčios fundatorius įsiamžino ne tik šiuo architektūros perlu, bet ir tiesiogiai - pagal testamentą jis buvo palaidotas bažnyčios rūsyje prie pagrindinio įėjimo durų, o antkapio lentoje buvo įrašyta „HIC JACET PECATOR“ („Čia guli nusidėjėlis“). 

  Daugiau apie Šv. Petro ir Povilo bažnyčios paslaptis ir kitus baroko turtus Antakalnyje sužinosite Vivid Vilnius ekskursijoje „Antakalnio perlai“.