• Teatras Lietuvoje – nuo bažnyčios apeigų iki pirmosios operos

 • Ar galėtumėt įsivaizduoti Pasaulį be teatro stebuklo? Tikriausiai ir sakyti nereikia – neįmanoma! Nuo teatro scenos kalbama apie gyvenimo aktualijas bei amžinas tiesas! Tai labai sudėtinga meno šaka: vaidyba, režisūra, muzika, choreografija, scenografija ir dar daugiau....

  Žodis „teatras“ kilo iš graikų kalbos: „theatron“ – vieta, skirta vaidybai. Ši meno rūšis turi labai gilias šaknis: teatro ištakų galima rasti dar senovės medžiotojų ir žemdirbių apeigose, taip pat liaudies papročiuose, religinėse apeigose, didikų dvaruose, o pirmasis profesionalus europietiškas teatras buvo įkurtas Renesanso epochoje – italų kaukių komedijų teatras.

   Pirmieji teatro daigai Vilniuje

   

  Teatro daigai Vilniuje pirmiausiai dygo valdovo aplinkoje, o viešai vaidinimo elementai pirmą kartą buvo panaudoti bažnyčios apeigose. Popiežius Sikstas IV Nekaltojo Prasidėjimo šventei suteikė oktavą (1482) - Vilniaus bernardinai iškilmėms pritaikė vaidinimus.

  Estafetę perima mokyklinis teatras - 1569 įsteigus Vilniaus kolegiją, prie jos netrukus pradėjo veikti mokyklos teatras. 1570 m. jo parodytas spektaklis buvo skirtas mokslo metų pradžiai paminėti. Buvo suvaidinta  lotyniška komedija „Herkulas“. Spektaklį stebėjo Vilniaus vyskupas Valerijonas Protasevičius, miesto taryba, bajorai ir eiliniai miestiečiai. Šis vaidinimas žymėjo daugiau kaip du šimtmečius trukusį mokyklinio teatro gyvavimo pradžią Lietuvoje. 

  Vilnius – operos “pirmūnas“

   Profesionalus muzikinis teatras, atitinkantis visus to meto "dramma per musica" (taip buvo vadinama opera) bruožus, ATR pradėjo veikti apie 1635 m. Jis turėjo nuolatinę, kryptingai sudarytą trupę, keliaujančią su valdovo dvaru. Vilnius tapo pirmuoju miestu, kur už Italijos ribų 1636 m. atlikti "dramma per musica" kūriniai. Lietuvos didžiojo kunigaikščio Vladislovo Vazos dvare parodoma opera "Elenos pagrobimas".

  Po šimtmečio į sceną įsiveržia didikų teatras - pirmąjį profesionalų teatrą atidarė didikai Radvilos Nesvyžiuje. Ši trupė buvo dažna viešnia Vilniuje - vaidindavo mažuosiuose Radvilų rūmuose, kur šiuo metu veikia Teatro, muzikos ir kino muziejus.

  Kovo 27-oji – Tarptautinė teatro diena 

  Teatro kūrėjai įvertinti jiems skirta diena tik 1962 metais – Tarptautinė Teatro diena paskelbta 1962 m. Vienoje vykusiame XI-ajame Tarptautinio teatro instituto kongrese. Teatro dieną patvirtino ir UNESCO.

  Šiandien Lietuvos Teatras didžiuojasi talentingais režisieriais ir aktoriais, daugybe teatrų (vien Vilniuje jų veikia per 15!) bei pripažinimu pasauliniuose teatrų festivaliuose.