Ekskursija Ukrainai paremti “Duok penkis UKRAINAI”

Ekskursija Ukrainai paremti “Duok penkis UKRAINAI”

Asmeniui -5€

Sužinokite, kas sieja Lietuvą ir Ukrainą

Ekskursija pavieniams lankytojams.

Vaikus iki 16 m. turi lydėti suaugęs asmuo.

Pasirinkite ekskursijos dieną ir laiką:

Aprašymas

Ukrainai patiriant nuožmią Rusijos karinę agresiją, Vivid Vilnius kviečia drauge padėti broliams ukrainiečiams apginti savo valstybę – ateikite į ekskursiją „Duok penkis UKRAINAI“, kurios bilietas kainuoja simbolinius 5 eurus, o visos surinktos lėšos bus paaukotos organizacijoms, teikiančioms pagalbą Ukrainai. Šlovė Ukrainai!

Ekskursijos „Duok penkis UKRAINAI“ metu sužinosite daugiau apie glaudžiai susijusią Lietuvos ir Ukrainos valstybingumo istoriją ir atkaklią kovą su bendru priešu – Rusija. Taip pat pasiaiškinsime Lietuvą ir Ukrainą siejančius istorinius ryšius ir atrasime jų pėdsakus senajame Vilniuje.

Ryšiai tarp lietuviškų ir ukrainietiškų žemių užsimezgė anksčiau nei galėtume pagalvoti – dar karaliaus Mindaugo laikais. Mūsų valstybės priešaušryje Voluinėje pasirašyta sutartis buvo ne tik pirmasis istorinis dokumentas, kuriame paminėtas Mindaugas, bet ir pirmasis taikaus sugyvenimo tarp lietuviškų ir ukrainietiškų žemių liudijimas. Įdomu ir tai, kad Voluinės politiniame centre Lucke vykusio suvažiavimo metu 1429 m. Vytautui Didžiajam buvo pasiūlyta karūna.   Ilgainiui keitėsi santykių statusas – nuo duoklės, kurią mokėjo lietuvių-baltų žemės Voluinei, iki tamprių giminystės ryšių ir įsiliejimo į bendrą valstybę – Lietuvos Didžiąją Kunigaikštystę.

Lietuvą ir Ukrainą jungia ir garsiosios didikų giminės: Radvilos, Sapiegos, Ostrogiškiai, ir jų įtaka valstybės gyvenime.  O štai rusėniškos kilmės didikas Konstantinas Ostrogiškis, tapęs LDK didžiuoju etmonu ir Trakų vaivada, atvedė LDK prie vienos reikšmingiausių istorinių pergalių – pergalės Oršos mūšyje, kuriame buvo sutriuškinta Rusijos kariuomenė ir Rusijos grėsmė LDK egzistavimui buvo atitolinta dar keliems šimtmečiams.

LDK neteko ukrainietiškų žemių XVI a. II pusėje, kai Žygimantas Augustas, Lenkijos karalius ir Lietuvos Didysis  kunigaikštis, prieš pasirašant Liublino uniją, jas prijungė prie Lenkijos karūnos. Ukrainoje prasidėjo kitas – lenkiškasis istorijos etapas, bet ryšiai su LDK nenutrūko. Netekus valstybingumo, atsidūrus carinės Rusijos įtakoje, ukrainiečiai, kaip ir lietuviai kilo į kovą dėl išsivadavimo, dėl savo valstybingumo atkūrimo. Kaip ir lietuviai, ukrainiečiai sovietinės okupacijos akivaizdoje subūrė vieną stipriausių partizaninių judėjimų.

Lietuvius ir ukrainiečius sieja ir garsios istorinės asmenybės. Štai  būsimas rašytojas ir poetas, dailininkas, ukrainiečių tautinio sąjūdžio įkvėpėjas Tarasas Ševčenko Vilniuje gyveno apie trejus metus. Vilnius jam tapo pirmuoju dideliu  miestu už Ukrainos ribų.  Čia jis posmais išsakė gimtinės ilgesį, čia prisipažino meilėje mūsų miestu: „Vilnius … brangus mano širdžiai“ (eilėraštis „Garsingam Vilniuje“, 1848 m.).

Ekskursijos metu bus lankomi šie objektai:

  • Mindaugo paminklas
  • Valdovų rūmai
  • Katedra
  • Pilies g.
  • Soboras
  • Šv. Nikalojaus cerkvė
  • Bazilijonai ir švč. Trejybės bažnyčia
  • Ševčenkos paminklas

Ekskursija „Duok penkis UKRIANAI“ yra ypatinga tuo, kad:

  • Ekskursijos bilietas kainuoja simbolinius 5 eurus.
  • Visos surinktos lėšos bus paaukotos organizacijoms, padedančioms Ukrainai, apie tai informuosime savo puslapyje www.vividvilnius.lt .

Šlovė Ukrainai!

Preview
Close