• Vilniaus įkūrimas, Gedimino laiškai ir geležinis vilkas

 • Ar Vilniaus įkūrimas susijęs su Gedimino laiškais ir geležiniu vilku? Sausio 25-ąją mūsų mylimas miestas švenčia gimtadienį – šiemet jam sukanka 699 metai! Ir tai - puiki proga pasidomėti, kaip iš tikrųjų buvo įkurtas Vilnius. 

 • Ar žinote, koks įvykis yra įvardijamas kaip Vilniaus įkūrimas? Ar tai – diena, kuomet buvo pastatyta pirmoji pilis? Gal tądien į Vilnių atvyko pirmieji gyventojai? O gal didysis kunigaikštis Gediminas sausio 25-ąją papasakojo žyniui Lizdeikai apie savo lemtingąjį sapną? Pasirodo, viskas yra gerokai paprasčiau...

 • Rašytinio žodžio galia

 • Istorikai sutaria, kad pirmasis vietovės paminėjimą rašytiniuose šaltiniuose yra laikomas tos vietovės (miesto ar valstybės) įkūrimo data. Taigi, miesto amžius priklauso nuo to, kuomet jo vardą kažkas paminėjo vienokiuose ar kitokiuose raštuose. O pirmą kartą minimas miestas nebūtinai būdavo tik formuotis pradėjusi gyvenvietė – jis galėjo turėti nemažai gyventojų ir net kelias pilis... Taigi, miesto amžius yra gana santykinis ir daugiau priklauso nuo miesto „žinomumo“ plačiajam pasauliui nei nuo jo pastatų senumo ir gyventojų gausumo.

  O apie Vilnių pasaulis pirmą kartą išgirdo 1323 m. sausio 25-ąją, kuomet didysis kunigaikštis Gediminas (tas pats, kurio paminklas šiandien puikuojasi Katedros aikštėje) pirmą kartą paminėjo Vilniaus vardą savo laiške Hanzos miestų piliečiams, arba, kaip rašoma laiške, “visiems krikščionims”.

 • Laiškai iš Vilniaus

 • Lietuvos didysis kunigaikštis Gediminas į Europą išsiuntė net septynis lotynų kalba parašytus laiškus. Pirmasis Gedimino laiškas, skirtas popiežiui Jonui XXII, į Avinjoną buvo išsiųstas1322-ųjų vasarą, bet Vilniaus vardas šiame laiške minimas dar nebuvo. O štai antrajame Gedimino laiške, datuojamame1323 m. sausio 25 d. ir skirtame Hanzos miestų piliečiams, jau puikavosi Vilniaus vardas. Šiuo laišku krikščionys pirkliai, kariai, amatininkai, žemdirbiai ir dvasininkai iš Liubeko, Štralzundo, Brėmeno, Magdeburgo ir Kelno buvo kviečiami atvykti ir apsigyventi Vilniuje. Po to sekė dar penki laiškai Europos miestams. Taigi Gediminas, kaip tas legendinis geležinis vilkas, skleidė garsą apie savo valstybę ir jos sostinę Vilnių po visa Europą.

  O kur Gedimino laiškai yra šiandien? Iš septynių Gedimino laiškų išlikę yra šeši. Be to, išliko ne originalai, o nuorašai. Keleto Gedimino laiškų nuorašai yra saugomi Berlyne, o antrojo Gedimino laiško, kuriame pirmą kartą paminėtas Vilnius, nuorašas saugomas Rygoje, Latvijos valstybiniame istorijos archyve.

 • Geležinio vilko legenda

 • Visi žinome romantiškąją Vilniaus įkūrimo legendą... Pasak legendos, didysis kunigaikštis Gediminas Lietuvą valdė iš savo sostinės Trakuose, į Vilnių, į Šventaragio slėnį, jį atvedė ... medžioklė. Po sunkių grumtynių su tauru nutarta čia pat, Šventaragio slėnyje, įsirengti laikiną stovyklą ir sulaukti ryto. O užmigęs Gediminas susapnavo grėsmingą sapną – aukštai ant kalno stovintį geležinį vilką. Didžiulis vilkas staugė, bet atrodė, kad jame šimtai vilkų staugia. Pajutęs pirmus saulės spindulius, pakilęs iš miego Gediminas, tuoj liepė pakviesti pagonių žynį Lizdeiką, kad šis paaiškintų, ką toks keistas sapnas galėtų reikšti.

  Lizdeika ilgam nugrimzdo į apmąstymus, o tada tarė: „Šviesiausias kunigaikšti! Tavo sapnas štai ką reiškia: tas geležinis vilkas tai bus miestas, kurį tu pastatydinsi ant to kalno. Tas miestas bus taip tvirtas, kaip geležis. Nors mūsų priešininkai užpuldinės jį, norėdami sugriauti ir suardyti, bet nieko nepadarys; jis visada stovės ir atgins mūsų tėvynę nuo priešininkų. O tie vilkai, kurie kaukė geležinio vilko viduje, tai bus galingi to miesto vyrai. Garsas apie jų protą ir galią skambės plačiai visame pasaulyje, kaip tų vilkų kaukimas“.

 • O kas gi įkūrė Vilnių?

 • Legenda byloja, kad Gediminas plynoje vietoje miestą ir pilį pastatė. O kaip buvo iš tikrųjų? Istorikai tvirtina, kad miestas ir medinė pilis ant Gedimino kalno jau stovėjo! O medinę pilį mūrine, dabar ironiškai vadinama Gedimino pilimi, perstatė ne didysis kunigaikštis Gediminas, o jo vaikaitis Vytautas Didysis. Ir medžioti Šventaragio slėnyje Gediminas vargu ar galėjo, nes šios vietos būta labai pelkėtos… Ir visgi, didysis kunigaikštis Gediminas yra pats tikriausias Vilniaus įkūrėjas, tik ne medžioklės, sapnų ar statybų, o dėl laiško, kuriuo “visiems krikščionims” leido sužinoti kas toks yra Vilnius!

   Daugiau įdomybių apie legendomis apipintą Vilnių sužinoti galite mūsų ekskursijoje „Įdomybės ir mitai apie Vilnių“.